Innmelding i Nardo og Bratsberg historielag

Medlemskontogenten for 2024 er kr.  200,00 for enkeltmedlemmer og kr. 250,00 for parmedlemskap.

Medlemskapet inkluderer Nardo og Bratsberg historielags Årbok.

Enkelt medlem
Pris: 200

Familiemedlem
Pris: 250